Tilkiler köy içinde!

Son günlerde pek çok kişi gündüz vakti köy sokaklarında tilkiler ile karşılaştığı söylenmekte. İnsanlardan hiç de korkuyormuş gibi görünmedikleri ifade edilen tilkilerin neden köyün içinde hem de gündüzleri gezdiklerine yönelik çeşitli varsayımlar türetilmiş. Bir tahmine göre, geçtiğimiz yıllarda aşırı artış gösteren domuz popilasyonunu dengelemek amacıyla yarımadanın ormanlık alanlarına sırtlan salındığı ve tilkilerin de bu artan sırtlanlardan korkup yerleşim alanlarına sığındıkları düşünülüyor. Yine de bu durumun kesin nedeni bilinmemekte.